Passive Cümlelerinde Soru Şekli Nasıl Yapılır?

Konu Anlatımları No Comments »

Simple Present: Active : They do homework. Passive : Homework is done. Soru : Is homework done? Simple Past: Active : They received a letter. Passive : A letter was received. Soru : Was a letter received. Present Continuous Active : They are selling the cars. Passive : The cars are being sold. Soru: Are […]

Simple Past Tense Active Passive

Konu Anlatımları No Comments »

Örnek: They bought three carpets last week. (Geçen hafta üç tane halı aldılar.) önce cümlenin nesnesi bulunur ve bu passive cümlede özne ola rak başa geçer. Three carpets… Active cümle Simple Past (-di’li geçmiş) olduğu için “to be fiilinin “were” şekli kullanılır. (Eğer nesne görevindeki isim tekil olsaydı “was” şekli kullanılırdı. Three carpets were….. Active […]

Past Perfect Tense Active Passive

Konu Anlatımları No Comments »

Örnek By the time we arrived, the family had heard the bad news. (Oraya vardığımızda aile kötü haberi duymuştu.) Hatırlayacağınız gibi “Past Perfect Tense” tek başına kullanılmaz, genellikle ya “The Simple Past Tense” ile veya geçmiş zamanı belirten bir zaman zarfıyla kullanılır, örnek cümlede “by the time we arrived” cümlesi simple past cümlesidir ve bu […]

Simple Present Tense 2

Konu Anlatımları No Comments »

Nerelerde Kullanılır : 1. Alışkanlık anlatan ve sürekli olarak tekrarlanan eylemleri anlatırken I get up early every morning. (Her sabah erken kalkarım.) Policemen often direct traffic. (Polisler sık şık trafiği idare ederler.) 2. Genel durumlar anlatılırken Mothers love their children. (Anneler çocuklarını severler.) Students learn English, French and German in schools in Turkey. (Türkiye’de okullarda […]


Copyright © 2007 İngilizce Dersi Çalış. All rights reserved.